06 507 49 417 info@zvkk.nl

Fysieke samenkomsten met inwoners komen weer meer in beeld.
Maar inzet van online vormen van inwonerparticipatie in de
warmtetransitie zal zich meer gaan uitbreiden.

Daarom besteden we in onze online Kwartaalsessie Excursie op 30 juni
(9.30 – 11.30 uur) aandacht aan online tools en aanpakken voor
inwonerparticipatie.
Daarbij komt ook een aantal praktijkvoorbeelden van dergelijke tools en
aanpakken aan de orde, uit Zeeland en elders uit Nederland.

Deelname staat open voor:
– Inwonercollectieven die met warmtetransitie bezig (willen) zijn: bijv.
dorps- stads- en wijkraden, werkgroepen en energie-initiatieven van
inwonergroepen
– Organisaties die inwonercollectieven bij de warmtetransitie
ondersteunen
– Medewerkers van Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en andere
betrokken organisaties

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Er is wel aanmelding vereist: stuur uiterlijk 28 juni een mailtje aan
sonjanossent@nullzeelandbruist.nu

Deelnemers ontvangen uiterlijk 29 juni de Zoom-link.

PDF Programma DoeLeerLab

Beste Dorps-wijk en stadsraden,

 Op verzoek van de trainers en facilitators heeft Buurtwarmte een filmpje gemaakt waarin we laten zien wat we doen. Met een prachtig resultaat! Via deze link kun je het filmpje bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=JTTi6EQ4d4Q

 Willen jullie het filmpje ook binnen je netwerk verspreiden? Zo krijgen steeds meer mensen (ook gemeenten) een goed beeld van wat Buurtwarmte doet en waar we voor staan.

ZVKK faciliteert en inspireert, beschikt over het kenniscentrum leefbaarheid, organiseert netwerkbijeenkomsten en debatten, adviseert en verleent ondersteuning. De ZVKK stimuleert burgerinitiatieven, burgerparticipatie, het maken van dorpsplannen en betrekt burgers actief bij de gemeenschap.

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen

Secretariaat:

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst
Mobiel 06 507 49 417

ZVKK

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen,
het informatiekanaal tussen dorpsraden en overheden, tussen dorpsraden onderling, tussen wetenschap en dorpsraden, tussen de burger en de bij leefbaarheid betrokken organisaties.

LVKK

Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
De LVKK biedt een platform en is een spreekbuis naar de landelijke overheid, bedrijfsleven en instellingen.

MAEX

Mensen maken Zeeland.
Jij ook?
MAEX is een online platform dat inzicht biedt in initiatieven en sociale ondernemingen.

Uitdaagrecht

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Energie

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen organiseert informatieavonden voor het verduurzamen van uw woning.

 

Contact

Bel

Mobiel:  06 507 49 417

Email

info@nullzvkk.nl

Adres

Secretariaat:

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst