06 543 11 466 info@zvkk.nl

Zeeuwse vereniging van Kleine Kernen

De ZVKK is de samenbindende organisatie voor circa 150 dorpsraden en bewonersorganisaties in Zeeland. Een dorpsraad maakt het dorp vitaal. De ZVKK maakt zich sterk voor de leefbaarheid in dorpen en gemeenschappen op het platteland.

ZVKK faciliteert en inspireert, beschikt over het kenniscentrum leefbaarheid, organiseert netwerkbijeenkomsten en debatten, adviseert en verleent ondersteuning. De ZVKK stimuleert burgerinitiatieven, burgerparticipatie, het maken van dorpsplannen en betrekt burgers actief bij de gemeenschap.

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen

Secretariaat:

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst
Mobiel 06 543 11 466

ZVKK

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen

LVKK

Landelijke Vereniging van Kleine Kernen

MAEX

Mensen maken Zeeland.
Jij ook?

R2C

Right to challenge.

 

Energie

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen organiseert informatieavonden voor het verduurzamen van uw woning.

 Wanneer is het juiste moment voor het verduurzamen van uw woning? Wat levert het op en wat is de terugverdientijd? Welke stappen kan ik eerst zetten? Wat is de zin van goede isolatie? Is een warmtepomp geschikt voor mijn type woning? Herkent u deze vragen?

De ZVKK in samenwerking met het Platform Energiek Zeeland levert u de antwoorden en organiseert in uw dorp informatievonden over het verduurzamen van uw woning.

 

Contact

Bel

Mobiel: 06 543 11 466

Email

info@nullzvkk.nl

Adres

Secretariaat:

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst