06 507 49 417 info@zvkk.nl

Zeeuwse vereniging van Kleine Kernen

De ZVKK is de samenbindende organisatie voor circa 150 dorpsraden en bewonersorganisaties in Zeeland. Een dorpsraad maakt het dorp vitaal. De ZVKK maakt zich sterk voor de leefbaarheid in dorpen en gemeenschappen op het platteland.

ZVKK faciliteert en inspireert, beschikt over het kenniscentrum leefbaarheid, organiseert netwerkbijeenkomsten en debatten, adviseert en verleent ondersteuning. De ZVKK stimuleert burgerinitiatieven, burgerparticipatie, het maken van dorpsplannen en betrekt burgers actief bij de gemeenschap.

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen

Secretariaat:

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst
Mobiel 06 507 49 417

ZVKK

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen,
het informatiekanaal tussen dorpsraden en overheden, tussen dorpsraden onderling, tussen wetenschap en dorpsraden, tussen de burger en de bij leefbaarheid betrokken organisaties.

LVKK

Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
De LVKK biedt een platform en is een spreekbuis naar de landelijke overheid, bedrijfsleven en instellingen.

MAEX

Mensen maken Zeeland.
Jij ook?
MAEX is een online platform dat inzicht biedt in initiatieven en sociale ondernemingen.

Uitdaagrecht

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen.

Energie

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen organiseert informatieavonden voor het verduurzamen van uw woning.

 

Dorpen v Morgen

‘Dorpen voor Morgen’ is een initiatief van een groep mensen, actief in dorpen, wijken en maatschappelijke organisaties. 

 

LEADER

Regionale en lokale initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten en de duurzaamheid en economie versterken, komen in aanmerking voor Europese subsidie.

 

Contact

Bel

Mobiel:  06 507 49 417

Email

info@nullzvkk.nl

Adres

Secretariaat:

Janseniuslaan 41
4561 NL Hulst