06 507 49 417 info@zvkk.nl

LIDMAATSCHAP

Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen

Leden

Leden van de vereniging kunnen zijn: verenigingen van plaatselijk belang, gemeenten en/of andere organisaties, die zich ten doel stellen de belangen en leefbaarheid van hun gemeenschap te behartigen.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt voor leden € 25,- per kalenderjaar. Elke organisatie die de contributie heeft voldaan kan één stem uitbrengen op de ledenvergaderingen van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen ZVKK. De digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten worden verstuurd aan de door de organisatie opgeven personen.

Donateur van de ZVKK

Dat is mogelijk voor iedereen en iedere organisatie die interesse heeft en zich betrokken voelt bij de situatie van het Zeeuwse platteland zoals gemeenten, politieke partijen, natuur- en landschapsorganisaties, het georganiseerde bedrijfsleven, intermediaire organisaties en particulieren.

Donateurbijdrage

De jaarlijkse donateurbijdrage bedraagt vanaf 2011 minimaal € 50,- . Hiervoor ontvangt u de digitale nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten.