06 507 49 417 info@zvkk.nl

ENERGIE

Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen organiseert informatieavonden voor het verduurzamen van uw woning.

Wanneer is het juiste moment voor het verduurzamen van uw woning? Wat levert het op en wat is de terugverdientijd? Welke stappen kan ik eerst zetten? Wat is de zin van goede isolatie? Is een warmtepomp geschikt voor mijn type woning? Herkent u deze vragen?

De ZVKK in samenwerking met het Platform Energiek Zeeland levert u de antwoorden en organiseert in uw dorp informatievonden over het verduurzamen van uw woning.

Een avond met gerichte informatie zonder commercieel motief voor het verduurzamen van uw woning. Met u en in uw dorpshuis schetsen (ervarings)deskundigen een objectief beeld over de kansen en mogelijkheden van maatregelen om uw woning te verduurzamen.

De avond is niet alleen bedoeld voor individuele woningeigenaren. Voor hen die met de gehele straat als collectief hun woningen willen verduurzamen, biedt de informatie ook voldoende ruimte voor deze initiatieven. De verschillende mogelijkheden om als huiseigenaren individueel of gezamenlijk iets op te pakken krijgen de volle aandacht.

De Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen wil voor alle kernen van betekenis zijn en de leefbaarheid bevorderen. Daar valt ook het verduurzamen van woningen onder.

Enduris gaat in op de energietransitie. Wat betekent dat allemaal voor mij als woningeigenaar? CO2-reductie van 95% in 2050 in relatie tot mijn woning, wat kan ik als particulier daarmee? Stapsgewijs wordt u door Machiel Joosse meegenomen in hoe hij zijn woning heeft verduurzaamd en waarin u geïnformeerd wordt over de investeringen en de opbrengsten.

 Zeeuwind gaat in op het Platform Energiek Zeeland dat gedragen wordt door het Zeeuws Energie Akkoord. Via de website van dit Platform kunt u zelf zien welke stappen u kan ondernemen voor het verduurzamen van uw woning. Dit resulteert in een plan, afgestemd op een ‘paspoort’ van uw woning en de voor u daaraan verbonden kosten. U bepaalt zelf of u deze stappen zelfstandig of met ondersteuning van een woonadviseur verder gaat ontwikkelen om de woning te verduurzamen. Dit kan als eigenaar of in collectief verband. Marjan Brandes van Zeeuwind neemt u mee in het plan tot verduurzamen van uw woning.

Marten Wiersma, voorzitter van de dorpsraad van ‘s-Heer Hendrikskinderen vertelt u hoe in ‘zijn dorp’ al zeven jaar wordt gewerkt (en nagedacht) aan het toekomstbestendig maken van de woningen. Er zijn wijze lessen geleerd over het energiezuinig, comfortabel en zorggeschikt maken van woningen en die worden openhartig met de bezoekers gedeeld. 

Wilt u als dorpsraad uw bewoners deskundig, objectief en zonder commerciële motieven informeren over het verduurzamen van hun woning, laat het ons weten en wij verzorgen drie korte, aantrekkelijke lezingen. Deze zijn geheel gratis en voor iedereen toegankelijk.

U verzorgt de ruimte en de koffie/thee, wij een fantastische avond!

De Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen presenteert op deze wijze graag haar motivatie en relevantie om de leefbaarheid en vitaliteit van alle Zeeuwse dorpen te verhogen. Geïnteresseerde worden verzocht hun interesse aan te melden via een e-mail naar info@nullzvkk.nl