06 507 49 417 info@zvkk.nl

LVKK

Landelijke Vereniging Kleine Kernen

Voor en door bewoners

Een goed, leefbaar Nederland kan niet zonder een vitaal platteland. Daarom is het van belang dat vrijwilligers die zich inzetten voor hun dorp, dicht bij huis via hun eigen provinciale vereniging, de ondersteuning vinden die ze nodig hebben: procesbegeleiding bij projecten, kennisontwikkeling en strategische inzet.

De LVKK behartigt de belangen op landelijk niveau. Nadruk hierbij ligt op wat bewoners zelf belangrijk vinden voor de leefbaarheid in hun dorp of regio. De LVKK werkt vanuit een integrale aanpak waarbij wonen, werken, mobiliteit, onderwijs, zorg en welzijn in samenhang gezien worden.

De LVKK biedt een platform en is een spreekbuis naar de landelijke overheid, bedrijfsleven en instellingen.