06 507 49 417 info@zvkk.nl

ZVKK

Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen

ZVKK

 

De ZVKK is de kennismakelaar en het informatiekanaal tussen dorpsraden en overheden, tussen dorpsraden onderling, tussen wetenschap en dorpsraden, tussen dorpsraden en dorpshuizen, tussen de burger en de bij leefbaarheid betrokken organisaties.

De ZVKK kan als vertegenwoordigend lichaam voor gemeenschappelijk zaken optreden naar de Gemeenten, de Provincie, instellingen en hogere overheden.

De ZVKK is neutraal en doelgericht.

De ZVKK is daarmee een organisatie die instrumenteel kan zijn om zo vernieuwingprocessen te initiëren en gelijktijdig ideeën die onder burgers leven een maatschappelijk platform geven kan.

De ZVKK biedt een podium aan dorps- stads- en wijkraden en bewonersorganisaties om met hen de successen en tegenslagen te delen. Van je collega’s kun je leren!

Door je collega’s kom je op nieuwe ideeën! 

Bestuur-secretariaat

Vraagbaak

Doelstelling

Werkplan

Lidmaatschap/donateurs

Vertegenwoordigingen