06 507 49 417 info@zvkk.nl

Beste bestuurders van dorps-, stads- of wijkraden,

graag uw aandacht voor onderstaande brief!

Zeeuwse Vereniging Kleine Kernen

GOED NIEUWS voor bewonersinitiatieven!!

Beste dorps- stad en wijkraden,

Binnenkort ontvangt u een nieuwsbrief van Dorpen voor Morgen. Dorpen voor Morgen zijn inwoners van dorpen in Zeeland en de ZVKK die meewerken in het Zeeuws Energie Akkoord.

Dorpen voor Morgen is er van overtuigd dat het er beter van wordt als INWONERS IN HUN BUURT/DORP of WIJK met organisaties en overheden samen aan de slag gaan met duurzaamheidsvraagstukken zoals energie, warmtevoorziening, voedselbossen etc..

In onze dorpen en wijken zijn – gelukkig – veel mensen bezig met duurzame energie, het verduurzamen van hun woning en vragen die er zijn; wat betekent het voor mij als ik van het Gronings gas af moet? Een proces waarbij de overheid u moet betrekken! Dat betrekken bij is niet straks of later, dat is NU!

Bewonersinitiatieven en -collectieven op deze thema’s vergroten de kans op succes voor jouw wijk en/of dorp.

Om elkaar daarbij te ondersteunen is Dorpen voor Morgen opgericht. Dorpen van Morgen deelt kennis en organiseert regionale bijeenkomsten voor bewoners.

DE manier om van- en met elkaar te leren.

We sluiten niet uit dat al vele initiatieven in gang zijn gezet of inwoners ideeën hebben over verduurzamen van hun dorp en/of wijk.

We worden graag op de hoogte gesteld van de bewonersinitiatieven op de duurzaamheid thema’s en nodigen u uit mee te doen met de digitale bijeenkomsten op 10 en 20 november 2020.

We verzoeken u, vooruitlopend op de nieuwsbrief, om contactgegevens van de bij u bekende bewonersinitiatieven en -collectieven op deze thema’s door te geven aan Dorpen voor Morgen of aan hen te verzoeken zelf contact te leggen met Dorpen voor Morgen.

Dit kan via: info@nullzvkk.nl

Dorpen voor Morgen zal de contactpersoon benaderen. We zullen initiatieven die daarmee instemmen, toevoegen aan de Initiatieven binnen de Dorpen voor Morgen.

Op 10 en 20 november 2020 hebben we twee digitale regionale bijeenkomsten, zie de nieuwsbrief die binnenkort verschijnt, om samen verder te praten over de versterking van de bewonersinitiatieven. 

Wilt u dit verzoek doorgeven aan initiatiefnemers binnen uw dorp en/of wijk? Waarvoor onze dank.

Met vriendelijke groet,

Dorpen voor Morgen en ZVKK (Marten Wiersma, Wim Twigt, Jaap Keijmel, Hannah Twigt, Gerrit Dieleman en Rinus Dijke).