06 507 49 417 info@zvkk.nl

Samen WERKEN aan een vitaal Zeeland met Dorpen voor Morgen!

Dat is de inzet om meer mogelijk te maken in onze mooie provincie op het gebied van energie en energiebesparing,

biodiversiteit, voedsel- en watervoorziening. Vraagstukken die ons allemaal aangaan.

Daarbij staat het delen van kennis en initiatieven centraal. Om te beginnen met de Nieuwsbrief die u hierbij aantreft.

Omdat regiobijeenkomsten vanwege corona nu niet mogelijk zijn gaan we digitaal ‘live’:

op 10 november van 10.00 -12.00 uur en op 20 november van 19.30 – 21.30 uur

Waarom meedoen? Omdat je kennis of initiatieven wilt delen, kennis wil opdoen, antwoorden wil op vragen, etc.

Geef je op door een mail te zenden aan: info@nullzvkk.nl

Je krijgt dan een link toegezonden zodat je mee kunt doen bij één van onze digitale sessies.

Deel dit bericht en de nieuwsbrief onder uw leden en mensen die met initiatieven bezig zijn.

Onze dank voor je medewerking. Zijn er vragen, stel ze gerust via info@nullzvkk.nl

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers van Dorpen voor Morgen,

Marten Wiersma

Rinus Dijke