06 507 49 417 info@zvkk.nl

VSBfonds heeft de tijdelijke impuls Breek door je Bubbel gelanceerd. Mensen met een idee om verschillende groepen mensen met elkaar te verbinden, kunnen laagdrempelig een aanvraag doen voor financiering bij VSBfonds. Ideeën in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Utrecht, Flevoland, Overijssel, Limburg en Gelderland kunnen meedoen. 

De polarisatie in Nederland neemt toe en mensen uit verschillende groepen verliezen elkaar steeds meer uit het oog. Voor een sociale, inclusieve en creatieve samenleving is het echter essentieel om anderen buiten de eigen ‘bubbel’ te ontmoeten. Voorbeelden van verschillende bubbels zijn ouderen en jongeren, mensen met verschillende culturele of religieuze achtergronden en mensen uit de LHBTI+-gemeenschap en daarbuiten. Door deze ontmoetingen verbreden mensen hun blik en ontstaat er meer respect voor de ander. 

Praktische informatie
Mensen met een idee dat bubbels doorbreekt, kunnen hun idee tot 24 juni insturen. Kijk op www.vsbfonds.nl/breekdoorjebubbel voor meer informatie. 

 Lees hier de laatste editie van ons online magazine