06 507 49 417 info@zvkk.nl

Mijn naam is Almaz en ik werk als projectmedewerker bij LSA Bewoners voor het programma Ondernemen met je Buurt. Ondernemen met je Buurt is het landelijk programma dat buurtbewoners helpt om maatschappelijke, duurzame impact te creëren. We delen kennis, vergroten vaardigheden en maken bewonersbedrijven (bewonersinitiatieven met een eigen verdienmodel) zichtbaar.

 oor initiatieven die in de ideeënfase zitten of willen starten met ondernemen met de buurt en op eigen benen willen staan hebben we een leerzame workshop opgezet op 1 juni in Middelburg. Samen met een ondernemende Zeeuwse initiatiefnemer en een trainer met veel ervaring met maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemen ga je in vogelvlucht langs de belangrijkste aspecten van ondernemen met de buurt. Via deze link vind je alle informatie en het aanmeldformulier: https://ondernemenmetjebuurt.nl/agendapunt/op-eigen-benen-staan-als-bewonersinitiatief-start-met-ondernemen-met-je-buurt/.

Kennen jullie initiatieven voor wie deze workshop interessant is? En is het mogelijk deze sessie te delen in jouw netwerk?

Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

 

Almaz Meiners, Team Ondernemen met je Buurt & Het Participatienetwerk Zeeland
Projectmedewerker Ondernemen met je Buurt | 06 1883 0735

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
almaz@nulllsabewoners.nl | lsabewoners.nl | 030 231 7511